Posadite drvo

Sadnja drveća je na teritoriji gradova planska, nju planiraju lokalna gradska zelenila, dakle nije moguće niti poželjno saditi bilo gde van svog dvorišta, najbolje je da nas kontaktirate za planirana mesta u vašem kraju.

KAKO POSADITI DRVO?

Isplanirajte sadnju Vreme sadnje drveća je u rano proleće ili u jesen. Odaberite prikladno mesto.


Ispitajte tlo

Neko drveće raste bolje u suvom, peskovitom tlu, dok drugo raste bolje u vlažnom tlu. Svaka vrsta drveća ima svoje potrebe. Proverite pH (kiselost) tla, salinitet, kvalitetu tla itd. 


Napravite kartu


Nacrtajte kartu izabranog mesta i označite gde će stabla biti posađena. Ako imate priliku, pitajte šumara/ku da vam pomogne pri odabiru mesta sadnje. 


Odaberite vrstu stabala

 • Izaberite stabla koja su prikladna vrsti tla u koje ćete saditi (to će smanjiti posao održavanja, kao što je dodatno zalivanje i dohranjivanje).
 • Izaberite vrste koje su domaće u vašem području, jer su one najbolje prilagođene lokalnoj klimi i tlu, bujaju bez hemijskih sredstava, pružaju hranu i zaklon divljim životinjama i predstavljaju deo vaše okoline.
 • Uglavnom se više preporučuju zimzelena stabla nego listopadna, jer je veća verovatnoća da će preživeti, a zahtevaju i manje nege.
 • Mlado drveće s razvijenim korenjem ima veće šanse da preživi.

Pripremite mesto sadnje

Možda će biti potrebno da se očisti mesto, prekopa zemlja, pokosi trava, ukloni korov, označi zona gde treba posaditi stabla ili da se urade neke druge stvari kako biste pripremili prostor za veliki dan sadnje.

Dan sadnje

Pripremite alat

 • Lopate za kopanje rupa i kante za nošenje sadnica i vode.
 • Prikladna obuća i odeća.

Kako zasaditi mladicu?

 • Iskopajte dovoljno široku i duboku rupu da pokrije sve korenje.
 • Držite mladicu pri dnu stabljike pazeći da ne oštetite koru.
 • Položite korenje u prirodni položaj. Ne savijajte ga.
 • Izvadite kamenje i grančice iz rupe (one stvaraju vaznušne jastučiće koji isušuju korenje).
 • Pokrijte zemljom. Ne zakapajte grančice ili lišće i ne ostavljajte nimalo korenja iznad zemlje.
 • Čvrsto pritisnite zemlju prstima da odstranite vazdušne jastučiće.
 • Prekrijte zemlju oko stabla malčem za 50% više od širine grana na stablu (krošnje), i 5-10 cm debljine sloja. Tanki sitni komadići drveta i komadići borove ili kedrove kore su odličan malč, kao i hrastovo lišće i borove iglice.

Briga za stablo

Mlado stablo treba negovati tri do pet godina nakon sadnje. Možete pomoći zalivanjem, čupanjem korova, dodavanjem komposta tlu i malčiranjem uz deblo kao i zaštitom stabla od životinja i vremenskih prilika.